Anunţ Achiziţie Servicii specializate de evaluare, recunoaștere  și validare a competențelor – Proiect POCU 154439

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară  “Zona Metropolitană Craiova”,  în calitate de Beneficiar în cadrul proiectului cu finanţare europeană nerambursabilă “PRO-NEETS”, cod POCU/991/1/3/154439, solicită ofertanţilor interesaţi să transmita catre adresa de mail zona.metropolitana.craiova@gmail.com sau la biroul din Craiova, str. Târgului, nr. 26, cam. 101, mun. Craiova, jud. Dolj în format fizic, până la data de 12.04.2023, ora 12:00, oferta tehnica si financiară pentru furnizarea de servicii conform specificaţiilor tehnice anexate.

Anunţ PRELUNGIRE Achiziţie Servicii Chirie Săli de Curs – Proiect POCU 154439

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară  “Zona Metropolitană Craiova”,  în calitate de Beneficiar în cadrul proiectului cu finanţare europeană nerambursabilă “PRO-NEETS”, cod POCU/991/1/3/154439, solicită ofertanţilor interesaţi să transmită către adresa de email zona.metropolitana.craiova@gmail.com sau la biroul din Craiova, str. Târgului, nr. 26, cam. 101, jud. Dolj în format fizic, până la data de 15.03.2023, ora 14:00, oferta tehnică și financiară pentru furnizarea de servicii conform specificaţiilor tehnice anexate.

Anunţ Achiziţie Servicii Chirie Săli de Curs – Proiect POCU 154439

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară  “Zona Metropolitană Craiova”,  în calitate de Beneficiar în cadrul proiectului cu finanţare europeană nerambursabilă “PRO-NEETS”, cod POCU/991/1/3/154439, solicită ofertanţilor interesaţi să transmită către adresa de email zona.metropolitana.craiova@gmail.com sau la biroul din Craiova, str. Târgului, nr. 26, cam. 101, jud. Dolj în format fizic, până la data de 13.03.2023, ora 14:00, oferta tehnică și financiară pentru furnizarea de servicii conform specificaţiilor tehnice anexate.

Anunţ Achiziţie Servicii mediere pe piaţa muncii – Proiect POCU 154439

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară  “Zona Metropolitană Craiova”,  în calitate de Beneficiar în cadrul proiectului cu finanţare europeană nerambursabilă “PRO-NEETS”, cod POCU/991/1/3/154439, solicită ofertanţilor interesaţi să transmită către adresa de email zona.metropolitana.craiova@gmail.com sau la biroul din Craiova, str. Târgului, nr. 26, cam. 101, jud. Dolj în format fizic, până la data de 02.11.2022, ora 12:00, oferta tehnică și financiară pentru furnizarea de servicii conform specificaţiilor tehnice anexate.

Anunţ Achiziţie Servicii închiriere de autoturisme – REPUBLICAT

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară  “Zona Metropolitană Craiova”,  în calitate de Beneficiar în cadrul proiectului cu finanţare europeană nerambursabilă “PRO-NEETS”, cod POCU/991/1/3/154439, solicită ofertanţilor interesaţi să transmita catre adresa de mail zona.metropolitana.craiova@gmail.com sau la biroul din Craiova, str. Târgului, nr. 26, cam. 101, mun. Craiova, jud. Dolj în format fizic, până la data de 31.08.2022, ora 12:00, oferta tehnica si financiară pentru furnizarea de servicii conform specificaţiilor tehnice anexate.

Anunţ achiziţie “Materiale consumabile” – Proiect POCU 154439

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară  „Zona Metropolitană Craiova”,  în calitate de Beneficiar în cadrul proiectului cu finanțare europeană nerambursabilă „PRO-NEETs”, cod POCU/991/1/3/154439, solicită ofertanților interesați să transmită către adresa de e-mail zona.metropolitana.craiova@gmail.com sau la biroul din Craiova, str. Târgului, nr. 26, cam. 101, mun. Craiova, jud. Dolj în format fizic, până la data de 30.08.2022, ora 12:00, oferta tehnică şi financiară pentru furnizarea de servicii conform specificațiilor din caietul de sarcini anexat.

Anunţ achiziţie “Servicii de catering tip coffee break” – Proiect POCU 154439

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară  „Zona Metropolitană Craiova”,  în calitate de Beneficiar în cadrul proiectului cu finanțare europeană nerambursabilă „PRO-NEETs”, cod POCU/991/1/3/154439, solicită ofertanților interesați să transmită către adresa de e-mail zona.metropolitana.craiova@gmail.com sau la biroul din Craiova, str. Târgului, nr. 26, cam. 101, mun. Craiova, jud. Dolj în format fizic, până la data de 29.08.2022, ora 12:00, oferta tehnică şi financiară pentru furnizarea de servicii conform specificațiilor din caietul de sarcini anexat.

Anunţ achiziţie “Servicii campanii de informare şi conştientizare” – Proiect POCU 154439

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară  „Zona Metropolitană Craiova”,  în calitate de Beneficiar în cadrul proiectului cu finanțare europeană nerambursabilă „PRO-NEETs”, cod POCU/991/1/3/154439, solicită ofertanților interesați să transmită către adresa de e-mail zona.metropolitana.craiova@gmail.com sau la biroul din Craiova, str. Târgului, nr. 26, cam. 101, mun. Craiova, jud. Dolj în format fizic, până la data de 29.07.2022, ora 14:00, oferta tehnică şi financiară pentru furnizarea de servicii conform specificațiilor din caietul de sarcini anexat.

Anunţ Achiziţie Servicii închiriere de autoturisme

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară  “Zona Metropolitană Craiova”,  în calitate de Beneficiar în cadrul proiectului cu finanţare europeană nerambursabilă “PRO-NEETS”, cod POCU/991/1/3/154439, solicită ofertanţilor interesaţi să transmita catre adresa de mail zona.metropolitana.craiova@gmail.com sau la biroul din Craiova, str. Târgului, nr. 26, cam. 101, mun. Craiova, jud. Dolj în format fizic, până la data de 28.07.2022, ora 16:30, oferta tehnica si financiară pentru furnizarea de servicii conform specificaţiilor tehnice anexate.

Anunţ achiziţie Servicii actualizare PAED şi adăugarea componentei de climă

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Craiova”, în calitate de autoritate contractantă, invită operatorii economici interesați să încarce în catalogul electronic SICAP oferta pentru serviciile propuse în documentația anexată prezentului anunț.

Data limită pentru depunerea ofertelor este 26.11.2021.

După încărcarea ofertei în catalogul electronic SICAP, autoritatea contractantă roagă operatorii economici să notifice suplimentar şi la adresa de email: zona.metropolitana.craiova@gmail.com.

Achiziţie de biciclete – Proiect 107083

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară  „Zona Metropolitană Craiova”,  în calitate de Beneficiar în cadrul proiectului cu finanţare europeană nerambursabilă „Educaţia-şansa viitorului tău!”, cod POCU/74/6/18/107083, solicită ofertanţilor interesaţi să încarce în SICAP, până la data de 14.10.2021, ora 16:30, oferta financiară pentru furnizarea de produse conform specificațiilor tehnice anexate. De asemenea, ofertanții vor transmite oferta financiară inclusiv pe adresa zona.metropolitana.craiova@gmail.com

Achizitie biciclete proiect POCU Scoala noastra, scoala comunitatii

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară  „Zona Metropolitană Craiova”,  în calitate de Beneficiar în cadrul proiectului cu finanţare europeană nerambursabilă „Şcoala noastră, şcoala comunităţii”, cod POCU/74/6/18/106032, solicită ofertanţilor interesaţi, să încarce în SICAP, până la data de 17.05.2021, ora 16:30, oferta financiară pentru furnizarea de produse conform specificaţiilor tehnice anexate. De asemenea, ofertantii vor transmite oferta financiara inclusiv pe adresa zona.metropolitana.craiova@gmail.com

Achiziţie Studiu Oportunitate Sistem de Transport Metropolitan

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Craiova”, în calitate de autoritate contractantă, invită operatorii economici interesați să încarce în catalogul electronic SEAP oferta pentru serviciile propuse în documentația anexată prezentului anunț.

Data limită pentru efectuarea achiziţiei este 09.04.2021.

După încărcarea ofertei în catalogul electronic SEAP, autoritatea contractantă roagă operatorii economici să notifice suplimentar şi la adresa de email: zona.metropolitana.craiova@gmail.com

Achizitie Lot 1 – LAPTOP si Lot 2 – PACHET LICENTE

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară  „Zona Metropolitană Craiova”,  în calitate de Beneficiar în cadrul proiectului cu finanţare europeană nerambursabilă „Şcoala noastră, şcoala comunităţii”, cod POCU/74/6/18/106032, solicită ofertanţilor interesaţi, să încarce în SICAP, până la data de 08.04.2021, oferta financiară pentru furnizarea de produse conform specificaţiilor tehnice anexate. De asemenea, ofertantii vor transmite oferta financiara inclusiv pe adresa zona.metropolitana.craiova@gmail.com

Anunt privind concursul de ocupare posturi vacante la Scoala Gimnaziala Calopar in cadrul proiectului POCU/74/6/18″ Scoala noastra, scoala comunitatii″

Școala Gimnazială Calopăr anuntă  scoaterea la concurs în cadrul proiectului POCU/74/6/18″ Scoala noastra, scoala comunitatii″ a unor posturi de expert pentru perioada noiembrie 2020 – septembrie 2021 după cum urmează:

A4.2 Profesor program SDS ciclul gimnazial- 2 posturi

A9 Profesor de Limba română program A doua sansă -1 post

A9 Profesor de istorie program A doua sansă -1 post

A9 Profesor de Educație civică program A doua sansă -1 post

A9Profesor program A doua sansa Consiliere și orientare vocațională-1 post

Achizitie servicii formare profesionala nivel 2 – Proiect POCU 106032

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Craiova”, în calitate de Beneficiar în cadrul proiectului cu finanţare europeană nerambursabilă “Şcoala noastră, şcoala comunităţii”, cod POCU/74/6/18/106032, solicită ofertanţilor interesaţi, să încarce în SICAP, până la data de 12.11.2018, ora 16:30, oferta financiară pentru furnizarea de servicii conform specificaţiilor tehnice.De asemenea, oferta va fi transmisa si pe email la : zona.metropolitana.craiova@gmail.com

Anunţ achiziţie POCU “Materiale pentru Centrul Educaţional” – Proiect 107083

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Craiova”, în calitate de Beneficiar al proiectului POCU 2014-2020 „Educaţia-şansa viitorului tău!”, cod smis 107083, solicită operatorilor economici interesaţi să încarce în SICAP oferta financiară, conform specificaţiilor tehnice din caietul de sarcini anexat la prezentul anunţ, până la data de 06.11.2020, ora 16:30, şi, de asemenea, să o trimită pe adresa de e-mail: zona.metropolitana.craiova@gmail.com

  Achizitie cultura de specialitate si instruire practică – Proiect POCU 106032

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Craiova”, în calitate de Beneficiar în cadrul proiectului cu finanţare europeană nerambursabilă “Şcoala noastră, şcoala comunităţii”, cod POCU/74/6/18/106032, solicită ofertanţilor interesaţi, să încarce în SICAP, până la data de 02.11.2018, oferta financiară pentru furnizarea de servicii conform specificaţiilor tehnice

Anunţ rezultate selecţie parteneri Proiect POCU 2014-2020 Innotech Student

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Craiova” anunţă rezultatele selecţiei de parteneri în cadrul apelului de proiecte Innotech Student – AP 6/PI 10.iv/OS 6.13

Anunț selecție parteneri – Proiect POCU Axa Prioritară  6 ”Educație și competențe”, Prioritatea de investiții 10.iv

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Craiova,  în calitate de Solicitant anunță organizarea unei proceduri de selecție pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entități de drept privat, în vederea depunerii şi implementării unei cereri de finanțare pe Programul Operațional Capital Umane (POCU), Axa Prioritară (AP) 6 ”Educație și competențe”, Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanţei pe piaţa forţelor de muncă a educaţiei şi a sistemelor de formare, facilitarea tranziţiei de la educaţie la piaţa forţelor de muncă şi consolidarea formării şi a sistemelor de formare profesională, precum şi a calităţii lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competenţelor, adaptarea programelor de învăţământ şi instituirea şi dezvoltarea unor sisteme de învăţare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învăţare duală şi programe de ucenicie.

Anunţ achiziţie POCU “Materiale pentru Centrul Educaţional” – Proiect 107083

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Craiova”, în calitate de Beneficiar al proiectului POCU 2014-2020 „Educaţia-şansa viitorului tău!”, cod smis 107083, solicită operatorilor economici interesaţi să încarce în SICAP oferta financiară, conform specificaţiilor tehnice din caietul de sarcini anexat la prezentul anunţ, până la data de 06.11.2020, ora 16:30, şi, de asemenea, să o trimită pe adresa de e-mail: zona.metropolitana.craiova@gmail.com

Anunț selecție parteneri – Proiect POCU Axa 6 – Prioritatea de investiții – 10.i, obiectivele specifice 6.2 si 6.3 – proiect mare

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Craiova invită organizaţiile interesate să depună candidatura pentru crearea unui parteneriat şi depunerea unui proiect în cadrul apelului de proiecte privind Stimularea participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate, din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Prioritatea de investiții – 10.i, obiectivele specifice 6.2 si 6.3 – proiect mare