Anunţ achiziţie Servicii actualizare PAED şi adăugarea componentei de climă