Anunț privind organizarea dezbaterii publice pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Zonei Metropolitane Craiova

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Craiova”

Astăzi, 10.11.2023, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Craiova” invită pe toți cei interesați la întâlnirea de dezbatere publică privind:

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Zonei Metropolitane Craiova

Evenimentul va avea loc în data de 15.11.2023, ora 11:00, în sala Nicolae Titulescu, aflată la adresa str. Tîrgului, nr. 26, Clădirea Centrul Multifuncțional Craiova, mun. Craiova.

Ordinea de zi a evenimentului este:

 • Deschiderea evenimentului;
 • Prezentarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Zonei Metropolitane Craiova (PMUD);
 • Prezentarea verbală de către persoanele fizice sau juridice interesate a propunerilor privind modificarea sau îmbunătățirea PMUD;
 • Închiderea întâlnirii.

Persoanele interesate să prezinte verbal propunerea lor în cadrul dezbaterii publice vor avea la dispoziție 3 minute pentru prezentare. Aceste persoane sunt rugate să se înregistreze online la adresa de e-mail zona.metropolitana.craiova@gmail.com utilizând formularul de la www.zmcraiova.ro/anunturi sau direct la sediul A.D.I. Zona Metropolitană Craiova din str. Tîrgului, nr. 26, Clădirea Centrul Multifuncţional, cam. 101, mun. Craiova, în perioada 10.11.2023 – 14.11.2023, în invervalul orar 09:00 – 16:30. Persoană de contact este Alexandru Vâneaţă, telefon 0251.415.012, 0251. 416.013, 0251. 416.235, int. 322, 368.

La dezbaterea publică sunt invitaţi să participe, în limita locurilor disponibile în sală, toţi cei interesaţi: persoane fizice şi juridice, organizaţii ale societăţii civile, societăţi comerciale, reprezentanţi ai instituţiilor publice interesate, ai presei, etc.

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Zonei Metropolitane Craiova poate fi consultat:

 • pe pagina de internet a A.D.I. Zona Metropolitană Craiova, la linkul www.zmcraiova.ro/anunturi;
 • pe pagina de internet a Primăriei Craiova, la linkul www.primariacraiova.ro (secţiunea Transparenţă decizională);
 • la sediul instituţiei A.D.I. Zona Metropolitană Craiova.

Menționăm faptul că propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Zonei Metropolitane Craiova se mai pot transmite până la data de 23.11.2023 la adresa de e-mail zona.metropolitana.craiova@gmail.com sau la sediul instituției.

Pentru informaţii suplimentare vă stăm la dispoziție la telefon 0251. 416.012, int. 322, 368, e-mail zona.metropolitana.craiova@gmail.com, persoană de contact Alexandru Vâneaţă.

Linkuri descărcare:

PMUD

Formular colectare opinii

Consultare publică a documentului „Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Zona Metropolitană Craiova”.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Craiova” desfășoară etapa de consultare publică a documentului „Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Zona Metropolitană Craiova”.

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Zona Metropolitană Craiova (PMUD) este o documentație de planificare strategică a mobilității și transportului la nivelul zonei metropolitane, pentru realizarea unui plan investițional al proiectelor de mobilitatea urbană durabilă. PMUD conține analize realiste, complete şi coerente, bazate pe un model de transport robust. Acest plan de mobilitate va ilustra viziunea de dezvoltare urbană durabilă, inteligentă și ecologică prin prisma mobilității urbane și a serviciilor de transport.

Obiectivul general al PMUD este crearea și dezvoltarea unui sistem de transport durabil, care să corespundă așteptărilor și nevoilor de mobilitate și accesibilitate a cetățenilor și mărfurilor, în cadrul unui mediu urban atractiv, sănătos și prietenos cu mediul.

În acest context, supunem la consultare publică varianta actuală a PMUD, ce poate fi completată, modificată, îmbunătățită conform recomandărilor primite din partea factorilor interesați.

Link descărcare: PMUD

Varianta consultativă a documentului poate fi parcursă în perioada 12.10.2023 – 23.11.2023.

Propunerile şi sugestiile pot fi transmise pe adresa de e-mail: zona.metropolitana.craiova@gmail.com

Consultare publică a documentului „Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă şi Climă al Zonei Metropolitane Craiova

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Craiova” desfășoară etapa de consultare publică a documentului „Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă şi Climă al Zonei Metropolitane Craiova”.

Planul de Acțiune pentru Energia Durabilă şi Climă (PAEDC) reprezintă documentul de programare şi planificare la nivelul arealului definit de Zona Metropolitană Craiova, prin care se formulează politicile publice care vor fi abordate, pe termen mediu şi lung, cu privire la îmbunătățirea eficienței energetice şi creșterea utilizării surselor regenerabile de energie în arealul gestionat de parteneri, prin dezvoltarea cooperării între instituții şi oameni, transferul experienței pozitive, a bunelor practici şi noilor cunoștințe tehnice în domeniul eficienței energetice şi surselor de energie regenerabile, stimularea utilizării noilor tehnologii, îmbunătățirea capacității organizaționale a instituțiilor publice prin management energetic performant şi creșterea rolului de model pentru comunitate.

Obiectivul general al Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă şi Climă al Zonei Metropolitane Craiova este reducerea consumului final de energie din surse convenționale şi a emisiilor de CO2 generate, prin promovarea eficienței energetice şi valorificarea durabilă a surselor de energie regenerabilă.

În acest context, supunem la consultare publică varianta actuală a PAEDC, ce poate fi completată, modificată, îmbunătățită conform recomandărilor primite din partea factorilor interesați.

Varianta consultativă a documentului poate fi parcursă în perioada 12.10.2023 – 23.11.2023.

Link descărcare: PAEDC

Propunerile şi sugestiile pot fi transmise pe adresa de e-mail: zona.metropolitana.craiova@gmail.com

ANUNT – LANSAREA CONCURSULUI DE PLANURI DE AFACERI Proiect PRO-NEETs

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Craiova”, beneficiar al proiectului PRO-NEETs, proiect ID 154439  anunta lansarea Concursului de planuri de afaceri organizat in cadrul proiectului.

Persoanele care pot participa la concurs – grup tinta eligibil :

a) Persoane care au absolvit cursurile de competente antreprenoriale din cadrul proiectului “PRO- NEETs”;

b) Persoane care nu au participat la cursurile de formare antreprenoriala organizate in cadrul proiectului “PRO-NEETs”, dar care se încadrează în categoriile de grup tinta eligibile (vârsta 18-29 ani(In conformitate cu legislatia in vigoare varsta minima necesara pentru a infiinta o intreprindere este de 18 ani.), neocupate pe piaţa muncii, nu urmează vreo formă de învăţământ) ce indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 1. Intentioneaza sa infiinteze o afacere non-agricola in Regiunea de Sud Vest Oltenia
 2. Isi au resedinta sau domiciliul in mediul urban sau rural din regiunea de Sud Vest Oltenia
 3. Sunt inregistrati si profilati la SPO (AJOFM) pe nivelul de ocupabilitate A (“usor ocupabili”)
 4. Au absolvit un program de formare profesionala „Competente antreprenoriale”
 5. S-au inscris in grupul tinta si au participat la activitatea de consiliere pentru elaborarea planului de afaceri, activitate A 6.1 din cadrul proiectului ID 154439 pana la data de 29.11.2022.

Termenul limita de depunere a aplicatiilor este 29.11.2022.

Solicitantii eligibili pot participa la concursul de planuri de afaceri prin completarea și depunerea următoarelor documente care formeaza Aplicația:

 • Anexa 1 – Cererea de înscriere concurs
 • Anexa 2a şi 2b – Planul de afaceri şi Buget
 • Anexa 3 Declarație de evitare a conflictului de interese si a incompatibilităţii

Aplicația va fi depusă în 1 exemplar original, în format pe hârtie, până la data de 29.11.2022, inclusiv, aceasta fiind data limită de înscriere, în una din urmatoarele modalitati:

 • depunere directa, la sediul ADI “Zona Metropolitană Craiova”, Str. Târgului, nr. 26, Centrul Multifuncţional Craiova, Cam. 101, sau
 • transmitere prin curier rapid la adresa ADI “Zona Metropolitană Craiova”, Str. Târgului, nr. 26, Centrul Multifuncţional Craiova, Cam. 101, Craiova, Jud. Dolj

In cazul transmiterii aplicatiei prin curier rapid, data expedierii trebuie sa fie cel mai tarziu data limita mentionata mai sus, respectiv 29.11.2022. Aplicatiile expediate dupa data de 29.11.2022 nu vor fi luate in considerare

Participantii la concurs sunt sfatuiti sa descarce si sa citeasca cu atentie toate documentele inainte de a elabora si trimite planurile de afaceri si celelalte documente solicitate.

Documentele pot fi descarcate urmand link-ul de mai jos:

Data: 21-11-2022

Anunt cu privire la Conferinţa de început a proiectului POCU “PRO-NEETs”, cod 154439

ANUNT Conferinta de INCEPUT

Anunt cu privire la data de început a proiectului POCU “PRO-NEETs”, cod 154439
Diseminarea rezultatelor in cadrul proiectului POCU Scoala noastra, scoala comunitatii ID 106032

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Craiova”, anunţă finalizarea perioadei de implementare si diseminarea rezultatelor in cadrul Proiectului POCU 2014-2020 „Scoala noastra, scoala comunitatii”, SMIS 106032.

În perioada 2018-2022, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Craiova”, în calitate de Lider de parteneriat, alături de Şcoala Gimnazială Calopar şi Comuna Calopar a beneficiat de sprijin finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 pentru desfasurarea unui Program de Scoala dupa Scoala, de program de tip A dousa sansa, de activitati extracurriculare pentru elevii scolii dar  şi de reabilitarea si echiparea structurilor de învăţământ cu catedre, pupitre şcolare, dulapuri depozitare, corp bibliotecă, mese de lucru, scaune, echipamente IT.

De asemenea, în cadrul proiectului, a fost înfiinţat şi dotat un Centru Comunitar, denumit Scoala noastra,  cu mese, scaune si echipamente IT. Centrul Comunitar are ca obiectiv dezvoltarea unei legaturi intre comunitatea locala, administratie publica, scoala si parintii elevilor.

Pe parcursul celor trei ani de proiect, activităţile propuse au avut ca scop principal îmbunătăţirea actului educaţional, atât pentru şcolari, cât şi pentru profesori, cu obiectivul de a preveni şi reduce cazurile de abandon şcolar. Astfel, eleviii au fost implicaţi într-un program de tip Şcoală după şcoală, pe parcursul căruia au primit pachet de hrana dar si excursii si tabere de 1 saptamana, in Comuna Crasna, judetul Gorj.

 

Principalele rezultate ale proiectului:

 • Dezvoltarea unui program de A doua sansa pentru 50 de persoane din comuna Calopar.
 • Calificarea unui numar de 20 de persoane pe meseria de Ingrijitor batrani la domiciliu.
 • Desfasurarea a 6 tabere de 1 saptamana si 10 excursii de 1 zi in afara localitatii Calopar.
 • Desfasurarea a doua evenimente denumite Zilele Scolii, in cadrul carora au fost oferite peste 100 de biciclete elevilor.
 • Desfasurarea unui program de Scoala dupa Scoala pentru elevii scolii Calopar.
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Craiova”, în calitate de Beneficiar, anunţă finalizarea proiectului “Scoala noastra, scoala comunitatii”.

Proiectul “Scoala noastra, scoala comunitatii” a fost implementat în parteneriat cu Şcoala Gimnazială Calopar şi Comuna Calopar în perioada 08.05.2018 – 16.01.2022, cu o perioadă de suspendare din cauza restricţiilor impuse de pandemia Covid19 între lunile martie şi august 2020.

Valoarea totala a proiectului a fost de 4,192,809.75 lei din care asistența financiară nerambursabilă de 4,167,674.46  lei.

Pe parcursul perioadei de implementare, la Şcoala Gimnazială Calopar, a fost susţinut un program Şcoală după Şcoală pentru elevii, program de A doua sansa pentru 50 de persoane si formare profesionala nivel 2 pentru un numar de 25 de persoane. Prin finanţarea eligibilă, spaţiile unităţii de învăţământ au fost dotate cu mobilier nou şi echipamente didactice.

Proiectul a fost finanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Craiova”, în calitate de Beneficiar, anunţă finalizarea proiectului “Educaţia-şansa viitorului tău!”.

Proiectul “Educaţia-şansa viitorului tău!” a fost implementat în parteneriat cu Şcoala Gimnazială Bucovăţ şi Comuna Bucovăţ în perioada 14.05.2018 – 21.10.2021, cu o perioadă de suspendare din cauza restricţiilor impuse de pandemia Covid19 între lunile aprilie şi august 2020.

Valoarea totala a proiectului a fost de 2.320.808,03 lei din care asistența financiară nerambursabilă de 2,299,390.62 lei.

Pe parcursul perioadei de implementare, la Şcoala Gimnazială Bucovăţ, a fost susţinut un program Şcoală după Şcoală pentru cel puţin 300 de copii. Prin finanţarea eligibilă, spaţiile unităţii de învăţământ au fost dotate cu mobilier nou şi echipamente didactice.

Proiectul a fost finanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Craiova”, în calitate de Beneficiar, anunţă finalizarea proiectului “Educaţia-şansa viitorului tău!”.

Proiectul “Educaţia-şansa viitorului tău!” a fost implementat în parteneriat cu Şcoala Gimnazială Bucovăţ şi Comuna Bucovăţ în perioada 14.05.2018 – 21.10.2021, cu o perioadă de suspendare din cauza restricţiilor impuse de pandemia Covid19 între lunile aprilie şi august 2020.

Valoarea totala a proiectului a fost de 2.320.808,03 lei din care asistența financiară nerambursabilă de 2,299,390.62 lei.

Pe parcursul perioadei de implementare, la Şcoala Gimnazială Bucovăţ, a fost susţinut un program Şcoală după Şcoală pentru cel puţin 300 de copii. Prin finanţarea eligibilă, spaţiile unităţii de învăţământ au fost dotate cu mobilier nou şi echipamente didactice.

Proiectul a fost finanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Craiova”, în calitate de Beneficiar, anunţă finalizarea proiectului “Educaţia-şansa viitorului tău!”.

Proiectul “Educaţia-şansa viitorului tău!” a fost implementat în parteneriat cu Şcoala Gimnazială Bucovăţ şi Comuna Bucovăţ în perioada 14.05.2018 – 21.10.2021, cu o perioadă de suspendare din cauza restricţiilor impuse de pandemia Covid19 între lunile aprilie şi august 2020.

Valoarea totala a proiectului a fost de 2.320.808,03 lei din care asistența financiară nerambursabilă de 2,299,390.62 lei.

Pe parcursul perioadei de implementare, la Şcoala Gimnazială Bucovăţ, a fost susţinut un program Şcoală după Şcoală pentru cel puţin 300 de copii. Prin finanţarea eligibilă, spaţiile unităţii de învăţământ au fost dotate cu mobilier nou şi echipamente didactice.

Proiectul a fost finanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Anunt privind concursul de ocupare posturi vacante la Scoala Gimnaziala Calopar in cadrul proiectului POCU/74/6/18″ Scoala noastra, scoala comunitatii″

Școala Gimnazială Calopăr anuntă  scoaterea la concurs în cadrul proiectului POCU/74/6/18″ Scoala noastra, scoala comunitatii″ a unor posturi de expert pentru perioada noiembrie 2020 – septembrie 2021 după cum urmează:

A4.2 Profesor program SDS ciclul gimnazial- 2 posturi

A9 Profesor de Limba română program A doua sansă -1 post

A9 Profesor de istorie program A doua sansă -1 post

A9 Profesor de Educație civică program A doua sansă -1 post

A9Profesor program A doua sansa Consiliere și orientare vocațională-1 post

Rezultate anunt selectie parteneri POCU 2014-2020 – Axa 4

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Craiova anunţă rezultatele selecţiei de parteneri în cadrul apelului de proiecte Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale AP 4/PI 9.v/OS 4.16

ADI Zona Metropolitană Craiova menţionează că nu s-au înregistrat contestaţii în perioada alocată pentru această etapă.

Astfel, se afişează rezultatele finale ale procesului de selecţie parteneri, împreună cu Raportul final pentru procedură.

Anunt selectie parteneri – Proiect POCU Axa 4

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Craiova invită organizaţiile interesate din regiunile mai puţin dezvoltate ale României să depună candidatura pentru crearea unui parteneriat şi depunerea unui proiect în cadrul apelului de proiecte Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale AP 4/PI 9.v/OS 4.16

Anunţ începere proiect POCU 2014-2020 “Educaţia-şansa viitorului tău!”, id 107083.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Craiova” în parteneriat cu Comuna Bucovăț şi Școala Gimnazială Bucovăț, începând cu data de 14.05.2018, implementează proiectul „Educaţia-şansa viitorului tău!”, cod SMIS 107083, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Valoarea totala a proiectului este de 2.320.808,03 lei din care asistența financiară nerambursabilă este de 2,299,390.62 lei.

Proiectul se implementează în regiunea Sud-Vest Oltenia, în comuna Bucovăţ, pe o durată de 36 de luni.

Scopul proiectului constă în creșterea participării la învățământul preșcolar şi școlar a copiilor şi tinerilor cu risc de abandon provenind din Comuna Bucovăț prin dezvoltarea unui program de intervenție vizând prevenirea şi remedierea situațiilor de vulnerabilitate.

Obiectivele specifice constau în:

OS 1. Creșterea gradului de informare a preșcolarilor, școlarilor şi de părinți/tutori cu privire la importanţa educației în vederea diminuării şi prevenirii abandonului școlar;

OS 2. Identificarea cauzelor abandonului școlar şi crearea unei metodologii pentru prevenirea şi remedierea situației a 300 de preșcolari şi școlari aflați în risc de abandon școlar;

OS 3.  Creșterea gradului de implicare a comunității în actul educațional prin crearea a 2 parteneriate locale de susținere a procesului educațional;

OS 4. Evitarea abandonului școlar prin crearea şi aplicarea de instrumente de intervenție pentru 300 de preșcolari şi școlari şi 300 de părinți şi dezvoltarea de servicii educaționale de calitate.