COMUNA BRĂDEȘTI

Comuna Brădeşti este o aşezare locuită din cele mai vechi timpuri. Este atestată documentar pentru prima dată în anul 1615..

Comuna Brădeşti este aşezată în partea central-nordică a judeţului Dolj, la 25 km de Municipiul Craiova, la contactul dealurilor Amaradiei cu lunca largă a Jiului

Se învecinează cu următoarele localităţi:La nord: comuna Melineşti;la est: comuna Almăj;la sud-vest: comuna Scăeşti;la vest: comuna Braloştiţa;la nord-vest: oraşul Filiaşi.

OBIECTIVE TURISTICE

Obiective turistice:

  • Castrul Roman
  • Biserica ortodoxă Brădeştii, Bătrâni “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril”.

Ruinele castrului roman din satul Răcarii de Jos au fost descoperite la sfârșitul secolului al XIX-lea, săpăturile arheologice derulate aici dovedind că fortificația militară, ce măsura cu aproximație 170 de metri lungime și 145 lățime, a dominat întreaga zonă de pe malul Jiului din perioada războaielor daco-romane și până spre marea retragere aureliană.. Aici s-a descoperit un mic tezaur monetar de aurei, adică bani din aur, cu o puritate de 98 la sută, din timpul împăratului Vespasian, cât și numeroase obiecte ceramice de lux, inscripții și statuete.

POPULAȚIE

Populația comunei Brădești se ridică la 4.431 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 4.664 de locuitori. 

COMPONENȚA COMUNEI BRĂDEȘTI

Comuna Brădeşti avand in componenţă satele:

Brădeşti, Brădeștii Bătrâni,  Meteu, Piscani, Răcarii de Jos, Tatomirești.

GALERIE