COMUNA BUCOVĂȚ

Bucovăţ este o comună în judeţul Dolj, Oltenia, România, fiind aşezată la 6 km de oraşul Craiova
Prima atestare a comunei datează din anul 1897 fiind poziţionată la Nord de Comuna Predeşti şi comuna Breasta, la  Est de municipiul Craiova (Râul Jiu), la Sud comuna Podari şi comuna Vârvoru de Jos, la Vest comuna Terpeziţa.
Cadrul natural geografic în care este aşezată localitatea este înconjurat de dealuri împădurite.
Comuna Bucovăţ este formată din cinci sate: Sărbătoarea, Leamna de Sus, Leamna de Jos, Palilula, Cârligei, având o suprafaţă totală de 8264 ha şi o populaţie de 4224 de locuitori

Punctul fosilifer Bucovat – in comuna Bucovat se intinde pe o suprafata de 4 ha, un important punct fosilifer, cu o bogata fauna fosila de cochilii de moluste, care dateaza din Pleistocenul terminal, etajul Romanian, descoperit in anul 1949. Datorita cercetarilor si studiilor publicate despre fauna fosilifera de moluste existenta aici, zona este ocrotita de lege.

DEMOGRAFIA

Populația comunei Bucovăț se ridică la 1.601 locuitori, în creștere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 1.410 locuitori.

OBIECTIVE TURISTICE

Obiective turistice: Punctul fosilifer Bucovăţ, Motelul turistic “Terasa Băniei”
Pe raza satul Cîrligei a existat vechea dava getodacică “Pelenoava”

GALERIE