MUNICIPIUL CRAIOVA

Craiova se află situată în partea de sud-vest a României, este reședința județului Dolj și cel mai important centru economic, social și cultural al întregii Regiuni de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia.

Este al doilea oraș ca importanță la sud de Munții Carpați, după București, și concentrează aproximativ 40 % din populația totală a județului Dolj.

Cu o suprafață de 8.141 ha, o populație stabilă totală de aproximativ 300.000 de locuitori și 13 cartiere înglobate, orașul beneficiază de deschiderea deosebită pe care o are către granițele cu Bulgaria, la sud, sau Serbia, la sud-vest, fiind, din cele mai vechi timpuri, inițiatorul schimburilor economice și culturale transfrontaliere.

Craiova și județul Dolj sunt situate în zonă de câmpie.

Rețeaua hidrologică din județul Dolj este alcătuită din fluviul Dunărea și râul Jiu. Resursele energetice din județul Dolj: petrolul și gazele naturale cu centre de exploatare la Brădești, Ghercești, Coșoveni.
În Craiova și imediata vecinătate se află sediul a 2 mari Termocentrale, cu puteri Instalate de peste 1000 MW: Ișalnița și Craiova II.

Temperatura medie anuală în Craiova este de 10,8 grade Celsius. Cele mai mari temperaturi medii lunare au valori pozitive în tot cursul anului, acestea fiind cuprinse între 3,7 grade C (ianuarie) şi 25,8 grade C (iulie).
Număr locuitori Craiova: 298.488.
Număr locuitori județul Dolj: 660.544.

INFORMAȚII ECONOMICE

La nivelul municipiului Craiova, în anul 2020, situația economică s-a prezentat astfel, conform Direcției Județene de Statistică Dolj:

 • Șomeri înregistrați – 1.751 persoane, dintre care 1.150 femei
 • Număr mediu salariați – 110.596.
 • Numărul unităților active pe principalele ramuri de activitate – 10.778
 • Comerț cu ridicata și amănuntul, repararea și întreținerea autovehiculelor și motocicletelor – 3.742
 • Tranzacții imobiliare, activități profesionale științifice și tehnice,
 • servicii administrative – 1.732
 • Industria prelucrătoare – 975
 • Transport, depozitare, curierat – 973
 • Construcții – 785

Craiova are deschis un centru de afaceri în Marea Britanie (Bridge Project).
Craiova a pus, până acum, la dispoziția investitorilor, în parteneriat cu Consiliul Județean Dolj, două parcuri industriale – unul în suprafață de 18 hectare Parcul Industrial Craiova și High-Tech Industry Park Craiova – în suprafață de 31,38 hectare.
La Craiova este sediul companiei FORD România, alți mari investitori importanți fiind din Turcia, Marea Britanie, Germania etc.
Primăria Craiova a creat Bursa locurilor de muncă, prin care sunt anunțate lunar sute de locuri de muncă disponibile.
Craiova este printre singurele două municipii din România cooptate în Asociația Internațională a Orașelor și Municipiilor Dunărene.

Facilități puse la dispoziția investitorilor:

 • excepţia de la plata taxelor locale (teren, construcţii, alte taxe)
 • excepția de la plata branșamentelor pentru utilităţi (apa
 • industrială şi apa potabilă, salubritate, canalizare)
 • preț teren – 0.10 € / mp
 • excepție plată autorizație de construire
  ajutor de minimis 200.000 € anual

AVANTAJE AFACERI

 • România are acces la miliarde de euro din fonduri europene, pentru a fi investiți în regiuni;
 • Disponibilitatea autorităților publice de a dezvolta parteneriate public-private și de a sprijini mediul de afaceri;
 • Existența unor capacități gratuite de producție care pot fi reutilizate;
 • Existența unui personal calificat, adaptabil la noi tehnologii;
 • Diversitatea unor arii industriale;
 • Existența unui sector diversificat de întreprinderi mici și mijlocii dornice să facă parteneriate;
 • Mari companii multinaționale, precum Ford sau Honeywell, care aduc cu ele și alți investitori și contribuie la înființarea unui lanț de fabrici de aprovizionare;
 • O piața de investiții, încă nesaturată;
 • Disponibilitatea unei infrastructuri de sprijinire a afacerilor;
 • Personal calificat bine pregătit, la salarii competitive.

ACCESIBILITATE

Căi de comunicație rutiere:

Poziția regională îi conferă o accesibilitate, dar și o conectivitate foarte bună, la intersecția arterelor de comunicație transcarpatice, danubiene și transeuropene.

Craiova este inclusă în coridul IV pan-european.

Craiova este situată la 121 km de autostrada Piteşti-Bucureşti – Constanţa.

Drumul expres Craiova – Pitești este împărțit în patru loturi, are o lungime totală de 121 de km și prevede câte două benzi pe sens de câte 3,5 metri lățime fiecare, fără banda de urgență, acostamente de câte 1,5 m pe fiecare parte și o bandă mediană cu separator, lată de 3 metri

Căi de comunicație aeriene AEROPORTUL CRAIOVA:

Situat la 7 km de centrul orașului Craiova, pe autostrada Craiova – București, Aeroportul Internațional Craiova deservește întreaga regiune Oltenia.
Este cea mai apropiată poartă aeriană de județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea.
Este singurul aeroport care deservește 2,3 milioane de locuitori din regiune.
Aeroportul Craiova:

 • Pistă: 2.500 x 45 m
 • Calea de rulare: 380 x 25 m
 • Platforma de îmbarcare / debarcare cu suprafața de 24.000 m²
 • 8 locuri de parcare pentru avioane de tip C
 • Program de funcționare: 24 ore/24, 7 zile/7

Sistemul de securitate al Aeroportului Craiova respectă regulile ICAO, fiind disponibile 6 dispozitive cu raze X, cu posibilitatea de a procesa 600 de pasageri /oră și de a avea 2 fluxuri separate de pasageri și bagaje pentru plecări și sosiri.

Zboruri regulate în 2021:

 • Londra – Luton                                               
 • Birmingham
 • Bologna                                                                 
 • Milano Bergamo
 • Roma Ciampino                                                   
 • Barcelona
 • Madrid
 • Paris
 • Beauvais
 • Koln                                                                         
 • Bruxelles
 • Forli

Zboruri charter în 2021:

 • Antalya                                                                 
 • Bodrum
 • Hurghada                                                           
 • Sharm El Sheikh

EDUCAȚIE

Pentru anul de învățământ 2020-2021:

Primăria Craiova s-a implicat, încă din anul 2017, în susținerea învățământului dual, printr-un parteneriat durabil și strategic între mediul educațional, administrativ și economic, în cadrul căruia Ford România este partener principal.
Un alt exemplu de bune practici pentru administrația Craiovei este proiectul CRAF – Centrul de Resurse și Angajament Ford
Centrul de Resurse și Angajament Ford (Ford Resource and Engagement Centre, FREC) este un centru comunitar, antreprenorial, unde tinerii au ocazia de a dobândi noi abilități, în beneficiul comunității.
Beneficiază de sprijin financiar de la Ford Motor Company Fund și este un proiect de colaborare între FORD RomâniaPrimăria CraiovaUniversitatea din Craiova.

Centrul de Resurse și Angajament Ford este singurul de acest gen din Europa și reunește parteneri non-profit pentru a aduce servicii comunității.

 

Universitatea din Craiova are un număr de 17.881 studenți, dintre care 655 străini și restul români.
Universitatea de Medicină și Farmacie are un număr de 4.559 studenți, dintre care 3.849 studenți români și 710 străini.
Licee publice: 45 în judeţul Dolj şi 23 în Craiova, dintre care:

 • Licee publice cu profil tehnologic – 14
 •  Liceu cu predare în limba franceză – 1

HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA

High Tech Industry Park Craiova

 • A fost constituit prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 60/25.02.2015
 • Se află în partea de Est a Municipiului Craiova, pe drumul European E574, la intrarea dinspre București în municipiul Craiova la aproximativ 6 km de centrul orașului, în imediata apropiere a Aeroportului Internațional Craiova
 • Suprafața totală a High-Tech Industry Park Craiova este de 31,38 ha, din care 29,85 ha au regim de titlu de parc industrial.

Facilități
Existența titlului de parc industrial conferă oricărui investitor in parcul industrial următoarele facilități:

 • Scutire de la plata taxei/impozitului pe terenuri;
 • Scutire de la plata taxei/impozitului pe clădiri, corespunzător clădirilor care fac parte din infrastructura parcului industrial;
 • Utilități până la poarta fabricii;
 • Scutiri de la plata oricăror taxe datorate bugetului local al Municipiului Craiova pentru eliberarea oricăror certificate de urbanism, autorizaţii de construire si/sau autorizaţii de desfiinţare de construcţii pentru terenurile si clădirile din infrastructura parcului industrial High-Tech Industry Park Craiova ;

ajutorul de minimis în valoare de 200.000 €.

Rezidenți:
În prezent, în High-Tech Industry Park Craiova, sunt amplasați 48 de rezidenți, care au închiriat o suprafață de 233.857 m2. Aceștia vor realiza investiții în valoare de 28.577.340 Euro și vor crea 2.540 locuri de muncă. Procentul de ocupare al parcului industrial: 100%.
Cei 48 de rezidenți activează în domenii economice din cele mai diferite:

 • activitati de tipărire, activități de asistență medicală specializată, activități de consultantă,
 • fabricarea de articole de imbrăcăminte și accesorii, fabricarea mobilei, fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor și a produselor de patiserie,
 • fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton, prelucrarea si fasonarea sticlei plate,
 • întretinerea si repararea autovehiculelor, comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălelor, uleiurilor și grăsimilor comestibile, transporturi rutiere de mărfuri sau întreținerea și repararea autovehiculelor.

PARCUL TEHNOLOGIC INDUSTRIAL IT CRAIOVA

High Tech Industry Park Craiova

Parcul Tehnologic Universitar IT Craiova va funcţiona în spaţiile existente din Blocul S200, Str. Calea București.

Prin amenajarea Parcului Tehnologic Universitar IT Craiova:

 • se va crea în regiune o alternativă industrială pe termen lung
 • se vor crea locuri de muncă pentru specialiștii IT
 • va spori atractivitatea pentru investiţiile în domeniu;
 • va dezvolta învăţământul de specialitate pe plan regional;
 • va accelera procesul de informatizare a administraţiei publice locale;
 • va scădea costul accesului la tehnologia informatică prin intensificarea competiţiei în zonă pe domeniul IT.

Distribuţia spaţiilor:

 • subsol – spaţii tehnice, garaj auto
 • demisol – parter – etajul I şi etajele V-XII spaţii destinate: pentru entități de cercetare, consorții, pentru firme prestări servicii cu specific IT sau laboratoarelor de cercetare IT etc
 • etajele II – IV – spaţii destinate învăţământului universitar.

CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL CRAIOVA

GALERIE