COMUNA IȘALNIȚA

Numele aşezării a fost la început „Şalniţa”, asa cum reiese dintr-un hrisov emis la data de 8 mai 1577, în timpul domniei lui Mihai Turcitu şi scris de logofătul Bunea, acest sat, împreună cu alte aşezări, a fost dat în stăpânire de domnitor , pentru merite deosebite, boierului Radu Craiovescu.

ETIMOLOGIE

Cercetările istoricilor şi filologilor au determinat că numele de Işalniţa s-a obţinut prin alternanţa fonetică de la Ieşelniţa, o localitate de lângă Orşova, situată pe malul Dunării, ai cărei locuitori în majoritatea lor se ocupau cu păstoritul. 
După alţi cercetători, cuvântul Eşelniţa, apoi Işalniţa, este de origine turcească, Işal însemnând frumuseţe, iar Netam-deal. Tradus, înseamnă Dealul frumuseţii. O altă variantă care circulă şi astăzi ne arată că pe timpul când turcii stăpâneau Ţara Românească, în Işalniţa se găsea un mare han. Văzând cât de frumoasă era hangiţa al cărei nume era Niţa, beiul împreună cu ceilalţi turci foloseau faţă de localnici cuvântul Işalniţa, adică frumoasa Niţa.

ECONOMIE ȘI OPORTUNITĂȚI PENTRU MEDIUL DE AFACERI

Işalniţa este un centru economic dinamic, cu infrastructura rutieră şi tehnico edilitară dezvoltată şi structuri moderne pentru susținerea afacerilor.

Parcul industrial Ișalnița

Oportunitatea privind Parcul Industrial Istalnita este justificată de caracteristicile zonei, a situației infrastructurii publice, a nevoilor grupurilor țintă, a îndeplinirii obiectivelor strategice și se concretizează în creșterea atractivității zonei, dezvoltarea mediului de afaceri local prin creșterea competitivității și eficienței întreprinderilor existente și atragerea de investitori care să fructifice, într-un mod sustenabil, potențialul industrial deținut.
Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea infrastructurii de afaceri, a serviciilor, creșterea interesului potențialilor investitori şi atragerea de noi investiții în comuna Ișalnița, respectiv în Zona Metropolitană Craiova.

PERSONALITĂȚI DIN COMUNĂ

Constantin Fota

1935, fost ministru de comerţ exterior şi turism internaţional 

1990-1993, prof. univ . dr . la Universitatea din Craiova şi om politic;

Gheorghe Gavrilă

1946, prof. univ . dr . ing.  Academia Militară  Tehnică Bucureşti.
(Fragment din Monografia comunei Işalniţa 
de preot Iconom Stavrofor Petre Turcu)

GALERIE