COMUNA MISCHII

Comuna a fost înfiinţată prin legea administrativă din 31 martie 1864.
Localitate se afla în partea de nord-est a judeţului, în Câmpia piemontană a Olteţului, pe valea râului Teslui şi a afluenţilor săi Oda, Tarova, Vişina, Ocina, precum şi a afluenţilor Gemărtălui. Prin comună trece şoseaua naţională Craiova – Bălceşti – Râmnicu Vâlcea.
Este situată la o distanţă de 10 km nord-est de municipiul Craiova.
Vecini :Nord şi nord-est, comuna Murgaşi; comuna Vulpeni (judeţul Olt); est şi sud, comuna Gherceşti; sud-vest, municipiul Craiova; vest şi nord-vest, comuna Şimnicul de Sus.

RELIEFUL

Relieful este unul de câmpie piemontană înaltă (Câmpia Piemontană a Olteţului), fragmentată de ape curgătoare cu caracter temporar. Altitudinea maximă este de 225 m. În nordul comunei, în pădurea Călineşti, iar cea minimă, 175 m (Motoci). In cadrul teritoriului comunei se găsesc 40 ha suprafaţă erodată.

HIDROGRAFIA

Râul Telsui cu afluenţii săi: Oda, Ţarova, Vişina-Ocina, afluenţii Germătăluiului şi lacurile: Lacul Raţei, Lacul Corbului, Lacul lui Lazăr, Lacul Dumbrăviţei. Pânza de apă freatică este situată la adâncimi de 15-30 m.

VEGETAȚIA

Vegetaţia este alcătuită din pâlcuri de păduri de cer şi gâmiţă (în care predomină Querous cerris şi Quercus frainetto) şi vegetaţie de sil vostepă cu ierburi mărunte.

SOLURILE

Dominante sunt solurile brune şi regosolurile (în sud-vestul comunei), solurile aigiloiluviale, moderat podzolite (în est şi sud-est), solurile negre şi brune, argiloase, compacte (în nord).

ECONOMIA

În anul 1892, comuna avea o suprafaţă de 5010 pogoane, din care 4512 pogoane arabile, 159 ha vie, 210 pogoane faneaţă, 100 pogoane islaz, 10 pogoane lac si teren sterp, 178 pogoane pădure.

INSTITUȚII

În anul 1892, în comună erau 1 scoală mixtă (funcţiona din 1869, fiind întreţinută de stat, local din zid cu o singura sală de clasă, 1 învăţător şi 50 elevi), 2 biserici (una în Mischii, fondată în 1862, alta în Mlecăneşti fondată în 1864); în anul 1912 – primărie, 1 post telefonic, 1 birou telegrafic, 1 şcoală mixtă, 2 biserici; în anul 1977 – 2 dispensare umane, 2 şcoli primare, 2 cămine culturale.

GALERIE