COMUNA PIELESTI

Comuna a fost înființată prin legea administrativă din 31 martie 1864.
A fost formată din satele Pielești, Lăcrița Mare (Lăcrița de Sus), Lăcrița Mică (Lăcrița de Jos), Langa, Nichitoaia, Pârșani (1864-1908), Pielești, Lăcrița mare, Lăcrița Mică, Nichitoaia, Pârșani, Pârșanii Noi (1908-1912), Pielești, Lăcrița Mare, Lăcrița Mică, Pârșani Noi, Pârșanii Vechi, Bordeiu, Plaiul Vulcănești (1912-1925), Pielești, Lăcrița Mare, Lăcrița Mică, Nichitoaia, Pârșani, Pârșanii Noi (1925-1952).
Pieleşti – “Prima atestare documentară, sub forma Ciumești, datează de la 9 iunie 1582, atunci când Mihnea Turcitul dădea banului Dumitru mai multe sate, printre care și Ciumești. Sub numele de Ciomăgești este atestat la 3 august 1594, când Mihai Viteazul întărește lui Stănilă postelnic câteva sate, printre care și Ciomăgești. În secolul XVIII, satul apare cu numele Pelești.”
Denumiri anterioare: Ciumești, Pelești, Ciomăgești, Puțul Ciobanului.

AVANTAJE AFACERI

 • România are acces la miliarde de euro din fonduri europene, pentru a fi investiți în regiuni;
 • Disponibilitatea autorităților publice de a dezvolta parteneriate public-private și de a sprijini mediul de afaceri;
 • Existența unor capacități gratuite de producție care pot fi reutilizate;
 • Existența unui personal calificat, adaptabil la noi tehnologii;
 • Diversitatea unor arii industriale;
 • Existența unui sector diversificat de întreprinderi mici și mijlocii dornice să facă parteneriate;
 • Mari companii multinaționale, precum Ford sau Honeywell, care aduc cu ele și alți investitori și contribuie la înființarea unui lanț de fabrici de aprovizionare;
 • O piața de investiții, încă nesaturată;
 • Disponibilitatea unei infrastructuri de sprijinire a afacerilor;
 • Personal calificat bine pregătit, la salarii competitive.

CULTURĂ

Festivale

 • Festivalul International de Folclor Vară Pieleşteană iniţiat în anul 2009, din 2010 Festivalul devenind internaţional cu invitaţi din ţară şi străinătate. Festivalul are o durată de 5 zile. A ajuns la ediţia a V- a.
 • Festivalul Înfrățirii iniţiat în anul 2008. Acest festival se desfăşoară la sfârşitul lunii octombrie în fiecare an. Invitaţi la acest festival sunt ansambluri folclorice din Ardeal. Datorită acestui festival Comuna Pieleşti a reuşit să se înfrăţească cu oraşul Codlea din cadrul judeţului Braşov. Acest festival se desfăşoară pe durata a 2 zile. A juns la ediţia a V – a.
 • Festivalul Interjudeţean de Folclor.

Festivități

 În comună se organizează festivități cu ocazia a două sărbători religioase:

 • Sf. Ilie 20 iulie.                
 • Adormirea Maicii Domnului 15 august.   

ECONOMIA

Ocupaţiile tradiţionale ale locuitorilor comunei sunt bazate pe agricultură, cultivarea plantelor în gospodăriile proprii, creşterea animalelor: bovine, porci, oi şi păsări, serviciile, construcţiile şi comerţul. Pentru a capitaliza tradiţia economică a comunei, pentru a deveni mai productivă, un boom pentru dezvoltarea locală, se doreşte a se atrage investiţii în agricultură şi în creşterea animalelor.
Este nevoie de investiţii pentru extinderea şi îmbunătăţirea exploatării agricole curente prin stimularea dezvoltării fermelor ecologice vegetale, structurate în funcţie de culturi, de dezvoltarea unor structuri asociative capabile să efectueze activităţi eficiente în agricultură. Este necesar să se asigure condiţii optime pentru procesarea şi vânzarea produselor agricole, atragerea furnizorilor de servicii specifice pentru munca mecanizată, protecţia fito-sanitară, achiziţionarea seminţelor selectate şi tratate, arii care pot influenţa pozitiv calitatea şi eficienţa activităţilor în agricultură.
Competitivitatea crescândă în sectorul creşterii animalelor vizează alinierea regiunii la standardele europene, îmbunătăţirea raselor, creşterea productivităţii muncii şi introducerea noilor tehnologii care să îmbunătăţească calitatea produselor şi să stimuleze competitivitatea pe pieţele locale şi externe. În acest sens, va exista suportul pentru consolidarea noilor ferme, promovarea asociaţiilor de producători, la fel de bine precum şi îmbunătăţirea nişei de piaţă a agiculturii ecologice.

Pe raza comunei Pieleşti există în jur de 150 de firme printre care enumerăm pe categorii:
Firme de productie:

 • Producţie geamuri şi ferestre termopan : Casa noastră – Qfort
 • Producţie de mase plastice
 • Producţie de utiliaje tehnologice: Dico Romania

Producţie alimentară: Morărit şi Panificaţii: Ovicons
Firme de distribuție:

 • Distribuţie Maşini:
 • Reprezentanţe: Toyota, Mercedes, Skoda, Peugeout, Citroen, Seat, Volkswagen
 • Distribuţie Maşini Agricole: Claas, Lamborghini
 • Distribuţie Produse Alimentare: Mezeluri Elit, Pui Vechea Măcelărie
 • Distributie Produse Ceramice (gresie, faianţă): Primordial
 • Distributie Produse Farmaceutice: A-Amedical
 • Distributie Echipamente şi Instalaţii Sanitare şi de Încălzire: Romstal
 • Distribuţie Îngrăşăminte şi Ierbicide: Alcedo
 • Distribuţie de Arbuşti şi Plante Ornamentale: Oltenia Garden

De asemenea pe raza comunei exista unul dintre cele mai bogate zăcăminte de gaze naturale din zona de sud, fiind forate peste 100 de puţuri de extracţie, ce alimentează cel mai mare deposit subteran din zona Gherceşti.
Comuna Pieleşti face parte din zona metropolitană Craiova şi are o serie de proiecte în comun cu acesta pentru contractare de fonduri europene.

Comuna Pieleşti nu duce lipsă de spaţii de agrement în cadrul cărora locuitorii comunei pot evada pentru o scurtă perioadă din cotidianul de zi de zi.

Acestea sunt:

 • Parcul Central (Sat Pielești) – proaspăt reamenajat care conţine un uriaş aranjament floral ce prezintă numele comunei noastră.
 • Parcul Tineretului (Sat Pârşani)
 • Lacuri piscicole: Lacul Vlașca, întindere de 10000 m2 care este în curs de amenajare turistică.
 • Zona ecologică Brătești.
 • Zona ecologică Pădurea Câmpeni.

GALERIE