COMUNA TERPEZIȚA

Comuna Terpezița a fost înființată prin legea administrativă din 31 martie 1864.
Este formată din satele Căciulatu, Căruia, Floran, Lazu, Terpeziţa.
Aşezarea. Localitate în Câmpia Înaltă a Bălăciţei, pe cursul mijlociu al râului Terpeziţa, pe şoseaua judeţeană Craiova-Cetate, la 27 km vest de municipiul Craiova.
Vecini. Nord, comunele Brabova şi Predeşti; est, comunele Breasta şi Bucovăţ, sud-est, comuna Vârvoru de jos, sud, comuna Sălcuţa, vest, comuna Vela.

RELIEFUL

Câmpie piemontană (Câmpia Înaltă a Bălăciţei) cu interfluvii şi văi. Punctul cel mai înalt din comună este Sâţa din Dealul Căciulatului (200m). Principalele dealuri sunt Dealul Cinghir, Dealul Troiun şi Dealul Zogoreni.

HIDROGRAFIA

Este reprezentată prin râurile Terpeziţa, Gabru şi Lazu.

FAUNA

Răpitoare (lupul, vulpea), rozătoare (şoarecele de câmp, iepurele de câmp), păsări, insecte, reptile.

ECONOMIA

Ocupaţia de bază a locuitorilor este agricultura cu ramurile ei conexe.

CLIMA

Are caracter temperat-continental de câmpie cu temperatura medie anuală de 10-11 grade celsius.

VEGETAȚIA

Cuprinde pâlcuri de păduri de cer şi gârniţă – în nordul şi sudul comunei, pajişti stepizate şi culturi agricole.

SOLURILE

Dominante sunt solurile brun-roşcate, solurile negre şi brune argiloase compacte şi soluri argiloiluviale.

SUPRAFAȚA

Comuna Terpezița are o suprafața totală de 66,84 km pătraţi.

DEMOGRAFIA

Conform recensământului efectuat în anul 2011, populaţia comunei Terpeziţa se ridică la 1673 de locuitori.

GALERIE