COMUNA ȚUGLUI

Comuna Ţuglui a fost înfiinţată în anul 1943.
Este formată din satele Jiul şi Ţuglui. 39,04 km pătraţi.
Aşezarea Comunei Ţuglui. În nord-estul Câmpiei Desnăţuiului, pe dreapta văii Jiului, la sud de Municipiul Craiova, al aproximativ 15 kilometri.
Vecini. Nord şi nord-vest, Podari; nord-est, comuna Malu mare, est şi sud-est, comuna Teasc; sud şi vest, comuna Calopăr.

RELIEFUL

Câmpie (C. Desnăţuiului); dealul Bucoviciorului şi câteva văi torenţiale.

HIDROGRAFIA

Râul Jiu; lacuri. Apele freatice sunt situate la o adâncime mai mare de 10 metri.

FAUNA

Răzătoare, vulpea, păsări, insecte, reptile.

CLIMA

Temperat-continentală de câmpie, temperatura medie anuală de 10-11 grade celsius.

VEGETAȚIA

Pâlcuri de păduri de cer şi gârniţă, pajişti cu ierburi xerofite.

SOLURILE & RESURSE NATURALE

Soluri brun-roşcate; soluri negre şi brune argiloase compacte; soluri aluviale.

Terenuri agricole valorificate prin culturi.

DEMOGRAFIE

Conform recensământului din 2011, populaţia comunei se ridică la numărul de 2834.

GALERIE