COMUNA VÂRVORU DE JOS

Comuna Vârvoru de Jos a fost înfiinţată prin legea administrativă din 31 martie 1864.
Comuna este formată din satele Bujor, Ciutura, Criva, Dobromira, Drăgoaia, Gabru, Vârvoru de Jos şi Vârvor.
Localitate în nord-estul Câmpiei Desnăţuiului, la limita cu Câmpia înaltă a Bălăciţei. Este situată pe cursul inferior al râului Terpeziţa, la confluenţa cu râul Desnăţui, la 18 km sud-vest de municipiul Craiova.

Se învecinează cu localităţile: la nord – comunele Terpeziţa şi Bucovăţ, la est – comunele Bucovăţ şi Podari, la sud-est – comuna Radovan, la vest – comuna Sălcuţa.

RELIEFUL

Este dominat de dealuri (Dealul Vârvorul, Dealul Criva, Dealul Fântânele, Dealul Dobromina şi Dealul Viilor) şi fragmentat de văile râului Desnăţui şi pâraiele Purceaua, Cornăţelu şi Jajiştea.

HIDROGRAFIA

Hidrografia cuprinde râurile Desnăţui şi Terpeziţa şi pârâurile Purceaua, Cornăţelu şi Jalijiştea.

FAUNA

Fauna este reprezentată prin răpitoare (lupul, vulpea), rozătoare (şoarecele de câmp, iepurele de câmp), păsări (prepeliţa, potârnichea, graurul), insecte.

ECONOMIA

Ocupaţia de bază a locuitorilor este agricultura cu ramurile ei conexe.

CLIMA

Temperat-continentală de câmpie cu temperatură medie anuală de 11 grade celsius.

Precipitaţiile medii anuale sunt de 500-550 mm.

VEGETAȚIA

Vegetaţia este alcătuită din păduri de cer şi gârniţă şi pajişti stepizate cu ierburi mărunte.

SOLURILE

Solurile dominante sunt solurile negre şi brune argiloase compacte, solurile argiloiluviale şi solurile brun-roşcate.

SUPRAFAȚA

Comuna Terpezița are o suprafața totală de 51,45 km pătraţi

DEMOGRAFIA

Conform recensământului efectuat în anul 2011, populaţia comunei se ridică la 2955 de locuitori.

GALERIE