COMUNA VELA

Comună înfiinţată prin legea administrativă din 31 martie 1864.
Conform ultimei împărţiri administrative, comuna este formată din satele Vela, Bucovicior, Cetăţuia, Desnăţui, Gubaucea, Segleţ, Suharu, Ştiubei.

Localitatea este situată în Câmpia Înaltă a Bălăciţei, subdiviziune a Piemontului Getic, pe interfluviul Desnăţui-Terpeziţa, la 38 km de municipiul Craiova.
Se învecinează cu localităţile: la nord – comunele Brabova şi Terpeziţa, la est – comuna Sălcuţa, la sud – comuna Vârtop, la vest – comuna Orodel, la nord-vest – comuna Carpen.

RELIEFUL

Deluros, cele mai importante dealuri fiind Dealul Stupiniţa, Dealul Burdiosul, Dealul Mocirla, Dealul Leurdoasa şi Dealul Rucăr.

HIDROGRAFIA

Râul Desnăţui (prin sudul comunei).

FAUNA

Răpitoare (lupul, vulpea), răzătoare (şoarecele de câmp, iepurele de câmp), păsări, insecte.

ECONOMIA

Ocupaţia de bază a locuitorilor este agricultura cu ramurile ei conexe.

CLIMA

Temperat-continentală de câmpie cu temperatura medie anuală de 10-11 grade celsius.

VEGETAȚIA

Vegetaţia este alcătuită din păduri de cer şi gârniţă, în partea centrală a comunei şi pajişti stepizate cu ierburi mărunte.

SOLURILE

Ocupaţia de bază a locuitorilor este agricultura cu ramurile ei conexe

SUPRAFAȚA

Comuna Terpezița are o suprafața totală de 66,19 km pătraţi

DEMOGRAFIA

Conform recensământului efectuat în anul 2011, populaţia comunei Vela se ridică la 1943 de locuitori

GALERIE