Despre noi

O regiune metropolitană se referă la un teritoriu care contine un număr de unităti administrative autonome, punându-se accent deopotrivă pe independenta metropolitană si pe coordonarea afacerilor metropolitane.Conform prevederilor art. 1 lit.j) din Legea nr.215/2001, zona metropolitană este asociatia de dezvoltare intercomunitară constituită pe bază de parteneriat intre municipiile de rangul I si unitătile administrativ-teritoriale aflate în zona imediată. Astfel, două sau mai multe unităti administrativ-teritoriale au dreptul ca, în limitele competentelor autoritătilor lor deliberative si executive, să coopereze si să se asocieze, în conditiile legii, formând asociatii de dezvoltare intercomunitară, cu personalitate juridică, de drept privat si de utilitate publică.Aceste asociatii se constituie în scopul realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional, ori al furnizării în comun a unor servicii publice.

Entitătile administrative din zona metropolitană cooperează în scopul:

– înlăturării disparitătilor dintre localităti în conditiile indicatorilor, elementele si nivelul de dotare prevăzut în Legea 351/2001 privind “Planul de amenajarea teritoriului national-sectiunea a 4-a, reţeaua de localităţi”;- dezvoltării si consolidării identitătii si a valorilor comunitătilor locale;- îmbunătătirii calitătii vietii;

– cresterii competitivitătii economice a localitătilor din zona metropolitană fată de regiunile învecinate;

– cresterii accesului la resurse;

– asigurării cooperării la nivelul retelelor de infrastructuri regionale (asigurarea managementului integrării);

– echilibrării structurii spatiale metropolitane.

Obiectivele dezvoltării metropolitane sunt deci: dezvoltarea durabilă, competitivitatea, coeziunea socială, renovarea urbană si îmbunătătirea guvernării.

Principalele avantaje ale apartenentei la o asociatie de dezvoltare intercomunitara sunt:

– Fonduri bugetare mai mari pentru localitatile cu venituri mici- Beneficiile economice derivate din cresterea atractivitatii zonei pentru investitori- Imbunatatirea infrastructurii tehnico-edilitare si de transport

– Crearea de locuri de munca prin atragerea de investitori

– Cresterea nivelului de trai al populatiei

– Dezvoltarea regionala si investitiile in infrastructura

– Extinderea retelelor de utilitati

– Accesarea fondurilor structurale ale UE

Aderarea la o Asociatie de Dezvoltare Intercomunitara “Zona Metropolitana” nu inseamna pierderea autonomiei teritoriale si decizionale (cedari de autonomie, cedari de suprafete de teren sau cedari de bunuri) a vreunei unitati administrativ-teritoriale in favoarea municipiului de rang I din cadrul asociatiei, neimplicând vreo modificare a nivelului taxelor şi impozitelor locale.