Înfiinţarea Zonei Metropolitane

Sub aspectul legalitatii, asociatia de dezvoltare intercomunitara “Zona Metropolitana Craiova” se infiinteaza în conformitate cu prevederile Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, ale Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul cu modificarile si completarile ulterioare si cu respectarea O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea 246/2005.
În baza Hotărârii Consiliului Local Craiova nr. 297/27.11.2008 a fost aprobata asocierea municipiul Craiova cu cinci unitati administrative din zona sa de influenta.

Localităţi Componente

Astfel, Municipiul Craiova s-a asociat cu comunele Mischii, Breasta, Gherceşti, Şimnicu de Sus şi Pieleşti. Ulterior, comunele Predeşti, Vârvoru de Jos, Işalniţa, Bucovăţ, Ţuglui, Almăj, Murgaşi, Terpeziţa, Filiaşi, Segarcea, Coţofenii din Faţă, Calopăr, Vela, Teasc, Malu Mare, Cârcea, Coşoveni şi Brădeşti şi-au manifestat dorinţa de a se asocia cu Municipiul Craiova, în vederea dezvoltării teritoriului administrativ al Zonei Metropolitane Craiova.

Nr.
Crt.
Unitatea administrativ-teritoriala componenta Baza legala de asociere
1. Craiova HCL nr. 297/27.11.2008
2. Filiaşi HCL nr. 6/31.01.2013
3. Segarcea HCL nr.2/30.01.2013
4. Almăj HCL nr.15/27.09.2012
5. Brădeşti HCL nr17/14.03.2013
6. Breasta HCL nr. 297/27.11.2008
7. Bucovăţ HCL nr.20/17.09.2012
8. Calopăr HCL nr.7/27.02.2013
9. Cârcea HCL nr. 5/30.01.2014
10. Coşoveni HCL nr. 12/29.03.2013
11. Coţofenii din Faţă HCL nr.5/30.01.2013
12. Gherceşti HCL nr. 297/27.11.2008
13. Işalniţa HCL nr.14/25.09.2012
14. Malu Mare HCL nr. 4/28.01.2014
15. Mischii HCL nr. 297/27.11.2008
16. Murgaşi HCL nr.5/11.03.2009
17. Pieleşti HCL nr. 297/27.11.2008
18. Predeşti HCL nr. 35/15.10.2008
19. Şimnicu de Sus HCL nr. 297/27.11.2008
20. Teasc HCL nr. 2/19.02.2009
21. Terpeziţa HCL nr.3/26.10.2012
22. Ţuglui HCL nr.9/10.07.2012
23. Vârvoru de Jos HCL nr.18/27.04.2012
24. Vela HCL nr. 3/31.01.2014
Zona Metropolitană Craiova – Populaţie şi suprafaţă.

Numărând 356544 locuitori, Zona Metropolitană Craiova reuneşte 54% din întreaga populaţie a judeţului Dolj (660544).

Cu o suprafaţă de 149862 ha, Zona Metropolitană Craiova reprezintă 20% din suprafaţa totală a judeţului Dolj (741400 ha).

Nr.
Crt.
Unitate administrativ-teritorială Populaţie Suprafaţă (ha)
1 Craiova 269506 8141
2 Filiaşi 16900 9973
3 Segarcea 7019 12008
4 Almăj 1974 2736
5 Brădeşti 4431 6307
6 Breasta 3906 4520
7 Bucovăţ 4213 8264
8 Calopăr 3723 9198
9 Cârcea 3424 3272
10 Coşoveni 3237 4239
11 Coţofenii din Faţă 1904 2417
12 Gherceşti 1690 5004
13 Işalniţa 3770 3201
14 Malu Mare 3780 2940
15 Mischii 1760 5201
16 Murgaşi 2508 9973
17 Pieleşti 3609 6560
18 Predeşti 1905 4351
19 Şimnicu de Sus 4627 8143
20 Teasc 3253 4754
21 Terpeziţa 1673 6684
22 Ţuglui 2834 3870
23 Vârvoru de Jos 2955 10786
24 Vela 1943 7320
Total 356544 149862