Asocierea vizează următoarele obiective:

– configurarea unui pol metropolitan de dezvoltare de importanta nationala si transfrontaliera, care sa contribuie la valorificarea capitalului teritorial, la sustinerea politicii de dezvoltare policentrica echilibrata a teritoriului;

– sprijinirea procesului de structurare a regiunii pentru schimbare economica;

– dezvoltarea durabila a întregii Zone metropolitane si a tuturor unitatilor administrative-teritoriale care compun Asociatia;

– elaborarea si implementarea de strategii si programe de dezvoltare integrata a Zonei Metropolitane Craiova;

– initierea, promovarea si derularea de proiecte comune privind dezvoltarea integrata a zonei, afirmarea acesteia ca un pol competitiv si atenuarea discrepantelor de dezvoltare între localitati, prin:

– îmbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii de transport a unitatilor administrative-teritoriale care compun Asociatia si a întregii zone metropolitane;

– dezvoltarea, modernizarea si îmbunatatirea serviciilor publice;

– dezvoltarea sectoarelor cercetare, dezvoltare inovare;

– regenerarea functiunilor si activitatilor care au contribuit în timp la construirea prestigiului în regiune;

– dezvoltarea resurselor umane, cresterea ratei de ocupare si combaterea excluziunii sociale si a dezechilibrelor sociale;

– îmbunatatirea calitatii vietii, a mediului;

– atragerea unui numar cât mai mare de investitii private în vederea dezvoltarii durabile a zonei metropolitane si a unitatilor administrativ-teritoriale care o compun.

– accesarea în parteneriat a diverselor surse de finantare nationale si internationale, respectiv a Programelor Operationale Regional si Sectoriale în cadrul carora administratiile publice locale, respectiv asocierile între acestea sunt eligibile ca si solicitanti.