Descrierea proiectului PRO-NEETs

Astazi, 12.07.2022, a fost semnat Contractul de finanțare pentru proiectul „PRO NEETs”, cod proiect 154439, co-finanțat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020, Axa Prioritară 1 – Iniţiativa “Locuri de muncă pentru tineri”, Prioritatea de investitii 8.ii, Obiectivul Specific 1.1 si 1.2
Beneficiar: ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ZONA METROPOLITANA CRAIOVA
Partener: ASOCIATIA REGIONALA PENTRU DEZVOLTARE ANTREPRENORIALA OLTENIA

Obiectivul general al proiectului:

Promovarea unei ocupari sustenabile si de calitate a 371 tineri NEETs someri cu varsta intre 16-29 ani din regiunea SV Oltenia si sprijinirea mobilitatii acestora prin actiuni complexe de consiliere, formare, evaluare de competente si sprijin antreprenorial.

Obiectivele specifice ale proiectului:
– Promovarea activitatilor proiectului si a beneficiilor pe care pot avea in randul tinerilor NEETs din regiunea S-V Oltenia,
– Imbunatatirea nivelului de competente a 321 de tineri NEETs cu domiciliul in regiunea SV Oltenia, prin participarea la programe de formare: 100 persoane la cursuri de nivel 1, 100 persoane la cursuri de nivel 2, 79 persoane la cursuri de initiere/specializare/perfectionare si 42 persoane la cursuri de antreprenoriat,
– Imbunatatirea nivelului de competente a 50 tineri NEETs cu domiciliul in regiunea SV Oltenia prin intermediul programelor de evaluare a competentelor dobandite in sistem nonformal si informal,
– Infiintarea si subventionarea a 12 întreprinderi cu sediul social/punctul de lucru in regiunea SV Oltenia
– Crearea si mentinerea a cel putin 12 locuri de munca in intreprinderile nou infiintate,
– Asigurarea viabilitatii si sustenabilitatii pentru 12 intreprinderi nou infiintate in cadrul proiectului pentru o perioada de 12 luni in timpul implementarii proiectului si timp de 6 luni de la finalizarea implementarii proiectului,
– 186 persoane angajate/au dobândit competente/urmeaza o forma de educatie dupa incetarea calitatii de participant.

Rezultate prevăzute ale proiectului:
– 500 persoane informate prin intermediul diferitelor mijloace de informare (caravana mobila, caravana online si mediul clasic), 500 mape continand flyere, materiale promotionale, pixuri, afise 10 evenimente de informare organizate,
– 371 persoane selectate în grupul tinta,
– 5 programe de calificare nivel 1 organizate, 5 programe de calificare nivel 2 organizate 6 programe de initiere/perfectionare/specializare organizate 279 persoane formate minim 238 persoane certificate,
– 50 persoane beneficiare ale unui program de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale
– 329 persoane mediate,
– 42 persoane formate in Competente antreprenoriale, 42 persoane consiliate 12 planuri de afaceri aprobate, 12 firme înfiinţate.

Beneficiile grupului tinta:
– dobandirea de competente specifice in cadrul cursurilor acreditate ANC nivel1, nivel2 si initiere/specializare/perfectionare în vederea sporirii posibilitatilor de ocupare pentru 279 tineri NEETs,
– dobandirea de competente si aptitudini antreprenoriale in cadrul unor cursuri acreditate ANC pentru 42 tineri NEETs,
– certificarea competentelor dobandite anterior pentru 50 tineri NEETs prin intermediul programelor de evaluare a competentelor,
– fiecare persoana din grupul tinta va beneficia de o subventie de 5 lei/ora de curs pentru frecventarea programelor de formare a 321 persoane,
– sprijinirea a 12 persoane din grupul tinta in vederea infiintarii propriei afaceri prin acordarea unei subventii de pana la 25000 euro/plan de afaceri/firma.

Pentru inscrierea in grupul tinta al proiectului va rugam sa ne contactati!

 

Responsabil selectie si mentiunere grup tinta

Roxana Ioana Pasarelu Racareanu – 0760 350 927

 

Responsabil informare si publicitate 

Oana Gabriela Dumitrache – 0743 019 637

 

Valoarea totală a proiectului: 4.920.124,00 lei
Valoarea cofinanţării UE : 4.526.514,08 lei
Durata proiectului:18 luni, respectiv între 12.07.2022 si data 31.12.2023
Date de contact: zona.metropolitana.craiova@gmail.com, tel. : 0251.416.012, int. 322, 368
Proiect co-finanţat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020