Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana pentru Zona Urbana Craiova 2021-2030

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Craiova avand sediul în Str. Targului nr.26 localitatea Craiova, titular al Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana pentru Zona Urbana Craiova 2021-2030 anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru strategia mentionata si declansarea etapei de incadrare.

Prima versiune a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana pentru Zona Urbana Craiova 2021-2030 poate fi consultata la sediul APM Dolj cu sediul în str.Petru Rares, nr.1 localitatea Craiova, Judetul Dolj de luni pana vineri intre orele 900 – 1300 .

Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM Dolj in termen de 18 zile lucrătoare de la data publicarii anuntului.

Semnare contract privind “Serviciile de Actualizare a Planului de Actiune pentru Energie Durabila si adaugarea componentei de clima (PAEDC)”

Zona Metropolitana Craiova a semnat in data de 08.12.2021 contractul privind “Serviciile de Actualizare a Planului de Actiune pentru Energie Durabila si adaugarea componentei de clima (PAEDC)”, document strategic intocmit la nivelul Zonei Metropolitane Craiova.
Astfel, pe perioada celor 4 luni de derulare a contractului Prestatorul Servelect SRL Cluj-Napoca va colecta si centraliza date care sa fundamenteze necesitatea dezvoltatii de proiecte si initiative care sa vina in sprijinul reducerii costurilor energetice in cladirile din sectorul public si privat.
Valoarea contractului de achizitie este de 128.307 lei + TVA.

Consultare publică - Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creştere Craiova

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Craiova” anunţă finalizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creştere Craiova (SIDU), document strategic care constituie condiţia de bază pentru acordarea finanţării prin intermediul Axei prioritare 4 a POR 2014-2020 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile. Conform regulamentului UE nr. 1301/2013 se menţionează că Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) sprijină dezvoltarea urbană durabilă prin strategii care stabilesc acţiuni integrate pentru a aborda provocări economice, sociale, climatice, demografice şi de mediu care afectează zonele urbane, ţinând seama de nevoia de a promova legăturile dintre zonele urbane şi cele rurale.

În acest context, se supune procedurii de consultare publică varianta actuală a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creştere Craiova, ce poate fi completată, modificată, îmbunătăţită conform recomandărilor primite în perioada 22 iunie 2017 – 03 august 2017.

Propuneri, sugestii sau opinii pot fi trimise pe adresa de e-mail: zona.metropolitana.craiova@gmail.com sau prin fax la numărul: 0251.412.508

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creştere Craiova poate fi consultată la link-ul: SIDU Craiova

Planul de acţiune pentru energie durabilă - 2017

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Craiova” anunţă finalizarea documentului „Planul de acţiune pentru energie durabilă al Zonei Metropolitane Craiova”.

Planul de acţiune pentru energie durabilă (PAED) reprezintă documentul de programare şi planificare la nivelul arealului definit de Zona Metropolitană Craiova, prin care se formulează politicile publice care vor fi abordate, pe termen mediu şi lung, cu privire la îmbunătăţirea eficienţei energetice şi creşterea utilizării surselor regenerabile de energie în arealul gestionat de parteneri, prin dezvoltarea cooperării între instituţii şi oameni, transferul experienţei pozitive, a bunelor practice şi noilor cunoştinţe tehnice în domeniul eficienţei energetice și surselor de energie regenerabile, stimularea utilizării noilor tehnologii, îmbunătăţirea capacităţii organizaţionale a instituţiilor publice prin management energetic performant şi creşterea rolului de model pentru comunitate.

Obiectivul general al Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă al Zonei Metropolitane Craiova este reducerea consumului final de energie din surse convenţionale şi a emisiilor de CO2 generate, prin îmbunătăţirea eficienţei energetice şi valorificarea durabilă a surselor de energie regenerabilă.

În urma consultării publice, varianta finală a PAED poate fi parcursă la link-ul: PAED ZMC – FINAL